Liatris spicata - Purple Gay Feather

Liatris spicata - Purple Gay Feather